Seuran syyskokous ti 28.11. klo 18:00

22.11.2017

Tuusulan Palloseura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 28.11.2017 klo 18 seuran toimistolla, Hämeentie 18. Tervetuloa!

Kokouksen agenda

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle
   a) Puheenjohtaja
   b) Sihteeri
   c) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
   d) Ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- sekä ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan johtoryhmän puheenjohtaja

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Päätetään kokous