Toimintasuunnitelma 2019

Tuusulan Palloseura ry
Toimintasuunnitelma 2019

Seuran visio 2019

Olemme rohkea ja kehittyvä jalkapalloyhteisö, joka vie toimintaa yhdessä eteenpäin ja jossa jokaisen panos on tärkeä. Olemme ylpeitä yhteisistä saavutuksistamme.

Olemme menestyvä urheiluseura. Toimintamme vaikuttavuus on ensiluokkaista: laadukas työmme kehittää kaikkia jäseniä ja tuottaa runsaasti osaavia toimijoita jalkapallokentille ja kentän laidalle.

Olemme Tuusulan lipunkantajia maailmalla ja edustamme kotikuntaamme ylpeydellä ja arvokkaasti. Olemme kunnan johtava liikuntakasvattaja ja kuntalaisten liikuttaja

Vuoden 2019 toiminnassamme korostuu uuden strategiakauden 2019-2022 suuntaviivat. Tuomme jalkapalloa osaksi kaikkien seuran toimialueen lasten ja nuorten arkea sekä omin toimin että yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Panostamme vahvasti myös seurayhteisön kehittämiseen ja seurayhteyden syventämiseen yhtenäistämällä joukkueiden toimintaperiaatteita ja -käytäntöjä, uudistamalla viestintää sekä järjestämällä seuratapahtumia.


Yleistä

Tuusulan Palloseura r.y. on vuonna 1971 perustettu jalkapallon erikoisseura, joka toimii Etelä-Tuusulassa. Joukkueita seurassa on n. 15 ja jäseniä yhteensä yli 700. Tuusulan Palloseurassa on otettu käyttöön Suomen Palloliiton laatuseurajärjestelmä. Laatujärjestelmän tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti Tuusulan palloseuran toimintaa ja toimia sekä seuran että lajin kehittämisen ja ohjaamisen välineenä. Kokonaisvaltaisella kehittämisellä tarkoitetaan sekä seuran urheilutoiminnan, että sitä tukevan hallinnon ja muiden tukitoimintojen kehittämistä. Laatujärjestelmä tukee seuran johtamista kolmella määritetyllä osa-alueella. Nämä osa-alueet ovat seuran toiminnan johtaminen, urheilutoiminnan johtaminen ja myynnin, markkinoinnin sekä sidosryhmien johtaminen. Laatujärjestelmä on nelitasoinen ja seuramme on tällä hetkellä tasolla kolme. Laatujärjestelmällä tuetaan seuran vuosille 2019-2022 määritellyn seurastrategian toteutumista.

Tuusulan Palloseuran tavoitteena ja tarkoituksena on taata nyt ja tulevaisuudessa edustamamme urheiluharrastuksen, urheilukilpatoiminnan ja kasvatuksellisen toiminnan olemassaolo ja kehittyminen Tuusulan kunnassa. Näistä asioista muodostuu meidän tärkein tavoite, joka on nuorisojalkapalloilun kehittäminen siten, että organisaatiostamme kehittyy sekä pelaajia, joilla on edellytykset nousta kilpailullisella tasolla kansainvälisiksi menestyjiksi että elinikäisiä jalkapalloyhteisön jäseniä, jalkapalloharrastajia, jotka eri rooleissa toimiessaan tekevät jalkapalloyhteisöstä elinvoimaisen ja elävän.  Vuoden 2019 erityisenä painopisteenä panostamme kaikkien seuran toimialueen lasten liikuttamiseen jalkapallon keinoin. Tällä toiminnalla seura lunastaa sille asetettuja odotuksia ja tavoitteita lasten liikunnallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä yhteiskunnassa. Painotamme toiminnassa myös seurayhteisön ja seuran toiminnan yhtenäisyyttä. Olennaista seuran toiminnassa on saavuttaa mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja yhtenäinen tapa tehdä oikeita asioita oikein.Toiminnan tavoitteet 2019

Tuusulan Palloseura uudisti vuoden 2018 aikana seurastrategiaansa, joka ohjaa seuran toiminnan johtamista, suunnittelua, kehittämistä ja toimeenpanoa.  Strategiassa on nostettu esille viisi painopistealuetta, joiden kehittämiseen seura on päättänyt erityisesti panostaa vuosien 2019-2022 aikana. Näille viidelle painopisteelle asetetaan vuosittain tarkemman tason tavoitteet ja nimetään vastuuhenkilöt. Seuran johtokunta ohjaa strategian toimeenpanoa, painopistealueiden kehittämistä ja työtä vuotuisten tarkemman tason tavoitteiden saavuttamiseksi.1. Valmennus (Operatiivinen vastuu: valmennuspäällikkö, Ohjausvastuu: johtokunta)

Valmennustoimintamme on laadukasta ja sitä tuetaan ja ohjataan aktiivisesti

 • Kehitämme seuran valmennuslinjaa ja tuemme joukkueita linjan toteuttamisessa
 • Tuemme vastuuvalmentajia valmentajien valmentamisessa
 • Kehitämme vapaaehtoisvalmentajan urapolkua sekä tuemme eri urapolun vaiheissa olevia valmentajia järjestelmällisesti, monipuolisesti ja yhdenmukaisesti
 • Hyödynnämme aktiivista viestintää valmennustoiminnan kehittämisessä ja viestimme kehityksestä myös seuran ulkopuolelle

Konkreettisesti vuonna 2019:

 1. Seuran jokaisella joukkueella on seuran valmennuspäällikön johdolla laadittu valmennussuunnitelma kaudelle 2019.
 2. Luodaan kuvaus eri rooleissa toimivien valmentajien koulutus- ja urapolusta palloliiton uusi valmennuskoulutusmalli huomioiden
 3. Uudistetaan akatemiavalmentajaohjelmaa yhtenäisten toimintatapojen kehittämiseksi siten, että toiminnasta saadaan seuran toiminnalle mahdollisimman laaja hyöty kaikissa juniorijoukkueissa.
 4. Luodaan valmennustoiminnan laatutyökaluksi järjestelmä, jolla seurataan valmennustoiminnan kehitystä ja todennetaan yhtenäisten toimintatapojen toteutuminen.
 5. Valmennuslinjaa ja -suunnitelmia sekä niiden toteutumista joukkueiden toiminnassa tarkastellaan säännöllisissä joukkueiden valmennuksen palavereissa sekä seuran järjestämässä kaikille valmentajille suunnatussa tapaamisessa.

2. Pelaajakehitys (Operatiivinen vastuu: palkatut työntekijät, Ohjausvastuu: johtokunta)

Laaja, laadukas ja monipuolinen pelaajakehitystyö tuottaa lisäarvoa kaikkien pelaajien kehitykseen

 • Panostamme kaikkien pelaajien kehittämiseen ja motivointiin
 • Tarjoamme riittävän ja kannustavan vaatimustason ja tavoitteet kaikille pelaajille kaikilla taitotasoilla
 • Valmennustoimintamme on yhdenmukaista joukkueiden sisällä ja välillä
 • Vahvistamme suunnitelmallisen pelaajakehitystä seuratason toiminnoilla (mm. yksilö- ja lisäharjoitukset, testaus, taitoharjoittelu)
 • Tuemme monipuolista laji- ja oheisharjoittelua joukkueissa

Konkreettisesti vuonna 2019:

 1. Pelaajat pelaavat ja harjoittelevat kunkin pelaajan senhetkisiä kehitystavoitteita tukevissa kokoonpanoissa, joita muokataan aktiivisesti
 2. Valmennussuunnitelmat on laadittu joukkueittain seuran valmennuslinjauksen ja
  -suunnitelman mukaan ja nitä noudatetaan
 3. Perustetaan uusi poika- ja tyttöjoukkue v. 2014 syntyneille.
 4. Pelaajien kehittymistä seurataan johdonmukaisesti fyysisin ja lajitaidollisin testein (taitokilpailut).
 5. Solmitaan oheisharjoitteluun liittyviä seuratason kumppanuuksia

3. Resurssit (Operatiivinen vastuu: seurakoordinaattori, Ohjausvastuu: johtokunta)

TuPS mahdollistaa taloudellisesti kaikille houkuttelevan urheiluharrastuksen. Seurassa on riittävät henkilöresurssit joukkueiden hallinnon ja jalkapallotoiminnan tukemiseen. TuPSin jäsenistöllä on tason ja ikäluokkansa vaatimat harjoitteluolosuhteet.

 • Tehostamme seuran varainhankintaa kehittämällä sekä seuran toimintamuotoja, palveluja että markkinointiviestintää
 • Hyödynnämme palkatun henkilökunnan osaamisen ja panoksen joukkueiden toiminnassa
 • Tuemme joukkueiden toimintaa vakiintunein, yhtenäisin ja dokumentoiduin toimintamallein
 • Kehitämme toimintaolosuhteita yhteistyössä kunnan ja naapuriseurojen kanssa.

Konkreettisesti vuonna 2019:

 1. Vahvistetaan varainhankinnassa yhtenäinen toimintatapa (seura – joukkue).
 2. Seuran vapaaehtoisille toimihenkilöille (joukkueenjohtaja, valmentaja, taloudenhoitaja, varustevastaava, huoltaja, varainhankkija) on laadittu vuosisuunnitelma 2018–2019
 3. Perehdytämme kaikki uudet toimihenkilöt ja erityisesti tuemme uuden perustettavan ikäluokan toimihenkilöitä
 4. Luodaan toimintamalli jalkapalloaiheisten yritystapahtumien järjestämiseen
 5. Uudistetaan tekonurmiyhtiön suunnittelua ja seurantaa ja dokumentoidaan yhtiön toimintamalli
 6. Tekonurmen huoltotyöt ja rouheen lisääminen keväällä 2019
 7. Kunnan monitoimihallihankkeen edistäminen ja halliharjoittelumahdollisuuden varmistaminen talvella 2019.

4. Yhteisö (johtokunta ja koko seuran jäsenistö)

TuPS – jalkapalloa jokaiselle, suurella sydämellä!

 • Lisäämme seuran jäsenistön, kannattajien ja vapaaehtoistoimijoiden yhteishenkeä
 • Vahvistamme seuraidentiteettiä aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä (näkyvyys, yhtenäisyys, laaja-alaisuus, tunnettavuus)
 • Tuotamme kuntalaisille hyvinvointia osana Tuusulan kunnan palveluekosysteemiä
 • Järjestämme seuratapahtumia ja -tempauksia ja näymme alueen harraste- ja lajitapahtumissa.

Konkreettisesti vuonna 2019:

 1. Järjestämme joukkueiden joukkueenjohtajille vähintään neljä sekä rahastonhoitajille ja varustevastaaville vähintään kaksi yhteistä ajankohtaistapaamista kullekin ryhmälle.
 2. Tarjoamme jalkapalloaiheista kerhotoimintaa koululaisille
 3. Järjestämme seuraturnauksen kesäkuussa kaikkien joukkueiden yhteistyönä
 4. Järjestämme kaksi kaikille toimihenkilöille suunnattua seuratapahtumaa
 5. Järjestämme kesällä kaksi leiritapahtumaa, jalkapallokoulun ja Huuhkajat -leirin
 6. Julkaisemme vuoden aikana vähintään 60 postausta sekä twitterissä, instagramissa että facebookissa
 7. Tuomme viestinnässä esille kaikki jalkapalloharrastuksen urapolut (pelaaja, akatemiavalmentaja, pelinohjaaja, jp-kouluohjaaja, eri toimihenkilöroolit)
 8. Uudistamme seuran visuaalista ilmettä ja uudistamme verkkosivut

5. Yhteistyö (Operatiivinen vastuu: seurakoordinaattori, Ohjausvastuu: johtokunta)

 • Teemme yhteistyötä Tuusulan kunnan kanssa päiväkotilasten ja koululaisten liikuttamiseksi
 • Edistämme lajien välistä yhteystyötä Tuusulan urheilukeskuksen kampusalueella
 • Teemme aktiivisesti yhteistyötä jalkapallotoiminnassa muiden jalkapalloseurojen kanssa
 • Teemme yhteistyöseurojemme kanssa kaikkien seurojen resurssien käyttöä tehostavaayhteistyötä

Konkreettisesti vuonna 2019:

 1. Kierrämme kaikissa Etelä-Tuusulan päiväkodeissa pitämässä lapsille jalkapallotuokioita ja varmistamme että päiväkodeilla on lasten jalkapalloliikuntaan tarvittavat välineet
 2. Tarjoamme jalkapalloaiheisia teemaoppitunteja Tuusulan koululle
 3. Järjestämme huoltajakoulutuksen ja pelinohjaajakoulutuksen yhdessä KP-75:n kanssa
 4. Selvitämme eri lajien välisiä yhteistyömahdollisuuksia Urheilukeskuksessa toimivien seurojen kanssa

Toiminnan vaikuttuvuutta ja kehittämistä seurataan joukkueenjohtajille pidettävissä palavereissa ja seuran johtokunnan kokouksissa esitettävillä tilannekatsauksilla.