Toimihenkilöiden tehtävät

Tuusulan Palloseura ja sen joukkueissa toimivat toimihenkilöt pyrkivät kaikessa seuratoiminnassaan noudattamaan  "Seuran Hyvää Hallintotapaa" ja Suomen Palloliiton sekä Uudenmaan piirin ohjeita ja määräyksiä. Joukkueiden vapaaehtoistoimijat toimivat TuPS:ssa seuran johtokunnan, toiminnanjohtajan  ja seuran päätoimisten valmennuspäälliköiden ohjauksessa.

Tutustu myös Tuusulan Palloseuran seurakäsikirjaan. Seurakäsikirja löytyy Materiaalisalkusta kohdasta Toimihenkilömateriaalit.


Vastuuvalmentajan tehtävät

Valmentajan tulee yhteistyössä seuran kanssa kehittää itseään valmentajana/ ohjaajana/ kasvattajana. Hän vastaa seuran arvojen, periaatteiden ja toimintasuunnitelmien toteuttamisesta omassa joukkueessaan. Valmentajan tulee olla kaikissa toimissaan esimerkillinen ja toimia seuran arvojen sekä periaatteiden mukaisesti.

 • Toteuttaa valmennustoiminnassaan seuran valmennuslinjaa ja seuran päätoimisten ammattivalmentajien ohjeistuksia
 • Toimii yhteistyössä joukkueen valmennustiimiin kuuluvien muiden valmentajien kanssa
 • Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta
 • Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä
 • Yksittäisten harjoituskertojen suunnittelu
 • Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin
 • Otteluiden ja harjoitusten ohjaaminen
 • Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
 • Huolehtii, että jokaiselle pelaajalle tulee seuran linjan mukainen määrä pelitapahtumia per kausi
 • Osallistuu valmentajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja koulutuksiin (TuPS:n valmentajakoulutus, yhteistyöseura PKKU:n koulutus ja sovitusti piirin valmennuskoulutus)
 • Osallistuu joukkueen vanhempain palavereihin
 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana


Valmentaja:

 • Toimii joukkueen valmennustiimissä yhdessä vastuuvalmentajan ja muiden valmentajien kanssa
 • Otteluiden ja harjoitusten ohjaaminen muun valmennustiimin kanssa
 • Noudattaa valmennustoiminnassaan seuran valmennuslinjaa ja seuran päätoimisten ammattivalmentajien ohjeistuksia
 • Osallistuu valmentajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja koulutukseen ja vanhempain palavereihin
 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana


Joukkueenjohtaja:

 • Vastaa joukkueen hallinnollisesta toiminnasta ja toiminnan käytännön järjestelyistä
 • Ylläpitää joukkueen pelaajalistaa ja yhteystietoja
 • Toimii yhteistyössä joukkueen muiden toimihenkilöiden, pelaajien ja vanhempien kanssa sekä toimii joukkueen yhteyshenkilönä seuran puoleen
 • Tiedottaa joukkuetta ja vanhempia, päivittää joukkueen kotisivuja, on ajan tasalla seuran ja joukkueen tapahtumista
 • Joukkueen pankkitilin tilinkäyttöoikeus yhdessä rahastonhoitajan kanssa
 • Vastaa joukkueen taloudesta ja budjetin seurannasta yhdessä rahastonhoitajan kanssa
 • Laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä joukkueen kauden budjetin
 • Järjestää vanhempainiltoja, käy pelisääntökeskustelut vanhempien ja toimihenkilöiden kanssa ja on mukana pelaajien pelisääntökeskusteluissa
 • Palauttaa vanhempien kanssa sovitut pelisäännöt piiriin sähköisellä lomakkeella
 • Varmistaa, että kaikilla joukkueen pelaajilla on voimassa oleva pelipassi ja vakuutusturva
 • Huolehtii joukkueen kilpailutoiminnan hallinnollisesta organisoinnista ja tarvittavasta informoinnista seurahallinnolle ja piiriin: sarja/liigailmoittautumiset, joukkueen otteluesteellisyydet, ottelusiirrot, turnausilmoittautumiset ja toimittaa pelaajalistat turnausjärjestäjälle, poikkeusluvat, tulosilmoittaminen, omien turnausten turnausluvat
 • Huolehtii tai delegoi joukkueen varustetilaukset (Macron, seuran fanituotteet) ja huoltovarusteet
 • Organisoi joukkueen tapahtumajärjestelyt (leirit, turnaukset yms) ja edistää niiden toteuttamista
 • Huolehtii joukkueen ohjauspäiväkirjan täyttämisestä (palautetaan seuralle)
 • Edistää omalta osaltaan uusien pelaajien ja tarvittavien toimihenkilöiden saamista joukkueeseen
 • On aktiivinen ja seuraa aktiivisesti seuran tiedotusta ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran joukkueenjohtajakoulutuksiin/Jojo-iltoihin ja seuran yhteisiin tapaamisiin.

Joukkueen taloudenhoitaja:

 • joukkueen pankkitilin tilinkäyttöoikeus yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
 • huolehtii joukkueen taloudenhoidosta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
 • huolehtii, että pelaajien toimintamaksut kertyvät joukkueen tilille
 • tilittää toimintamaksut seuralle viimeistään eräpäivänä ( 4krt/kausi)
 • pelaajaluettelo tilitetyistä pelaajamaksuista: tups.tiedotus(a)gmail.com
 • maksaa joukkueen laskuja
 • pitää joukkueen kirjanpidon ja arkistoi tositteet
 • laatii joukkueen tilinpäätöksen
 • informoi joukkueenjohtajaa joukkueen taloudesta ja mahd. puuttuvista maksuista
 • huolehtii, että joukkueen tilin lopettamisesta ilmoitetaan johtokunnalle, jos joukkueen toiminta loppuu (kts Huom-kohta)


Huom! Joukkueen tilin käyttöoikeudet haetaan johtokunnalta ilmoittamalla johtokunnalle kirjallisesti taloudenhoitajan nimi, osoitetiedot ja henkilötunnus. Taloudenhoitajan vaihtuessa vanhat käyttöoikeudet on ehdottomasti poistettava ja uudelle rahastonhoitajalle haettava omat tilinkäyttöoikeudet. Kirjallinen ilmoitus myös tästä seuran johtokunnalle. Jos joukkueen toiminta päättyy kokonaan, joukkueen tili päätetään ilmoittamalla kirjallisesti johtokunnalle ja sen jälkeen johtokunnan kokouksen pöytäkirjakopion kera pankkiin. Tiliä päätettäessä on huolehdittava, että pankkimaksut ja muut maksut on hoidettu lopetushetkeen saakka. Tilin päättämisestä huolehtivat lopettavan joukkueen Taloudenhoitaja (ja joukkueenjohtaja).


Huoltajan/huoltotiimin tehtävät:

 • joukkueessa voi olla useita nimettyjä huoltajia (huoltorinki)
 • on paikalla joukkueen harjoituksissa ja ottelutapahtumissa
 • huolehtii huoltolaukun asianmukaisesta sisällöstä
 • mahdollisissa loukkaantumistilanteissa osaa perusensiapuataidot ja toimii nopeasti, huomioiden myös lievemmät tällit (pienet lapset)
 • kesällä huolehtii pelaajien riittävästä nesteytyksestä (joukkueen puolesta myös juomapullot tms)
 • osallistuu mahdollisuuksien mukaan huoltajakoulutuksiin (seura/piiri)