Strategia 2019-2022

TUUSULAN PALLOSEURAN STRATEGISET PAINOPISTEET 2019 - 2022

Tuusulan Palloseuran strategiset painopistealueet ovat valmennus, pelaajakehitys,  resurssit, yhteisö ja yhteistyö.  Kullakin strategisella painopisteellä on koko strategiakauden päätavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tehdään vuosittaiset toimintasuunnitelmaan kirjattavat toimenpiteet.1. VALMENNUS

•Kehitämme seuran valmennuslinjaa ja tuemme joukkueita linjan toteuttamisessa

•Tuemme vastuuvalmentajia valmentajien valmentamisessa

•Kehitämme vapaaehtoisvalmentajan urapolkua sekä tuemme eri urapolun vaiheissa olevia valmentajia järjestelmällisesti, monipuolisesti ja yhdenmukaisesti

•Hyödynnämme aktiivista viestintää valmennustoiminnan kehittämisessä ja viestimme kehityksestä myös seuran ulkopuolelle2. PELAAJAKEHITYS

•Panostamme kaikkien pelaajien kehittämiseen ja motivointiin

•Tarjoamme riittävän ja kannustavan vaatimustason ja tavoitteet kaikille pelaajille kaikilla taitotasoilla

•Valmennustoimintamme on yhdenmukaista joukkueiden sisällä ja välillä

•Vahvistamme suunnitelmallisen pelaajakehitystä seuratason toiminnoilla (mm. yksilö- ja lisäharjoitukset, testaus, taitoharjoittelu)

•Tuemme monipuolista laji- ja oheisharjoittelua joukkueissa3. RESURSSIT

•Tehostamme seuran varainhankintaa kehittämällä sekä seuran toimintamuotoja, palveluja että markkinointiviestintää

•Hyödynnämme palkatun henkilökunnan osaamisen ja panoksen joukkueiden toiminnassa

•Tuemme joukkueiden toimintaa vakiintunein, yhtenäisin ja dokumentoiduin toimintamallein

•Kehitämme toimintaolosuhteita yhteistyössä kunnan ja naapuriseurojen kanssa.4. YHTEISÖ

•Lisäämme seuran jäsenistön, kannattajien ja vapaaehtoistoimijoiden yhteishenkeä

•Vahvistamme seuraidentiteettiä aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä (näkyvyys, yhtenäisyys, laaja-alaisuus, tunnettavuus)

•Tuotamme kuntalaisille hyvinvointia osana Tuusulan kunnan palveluekosysteemiä

•Järjestämme seuratapahtumia ja -tempauksia ja näymme alueen harraste- ja lajitapahtumissa.5. YHTEISTYÖ

•Teemme yhteistyötä Tuusulan kunnan kanssa päiväkotilasten ja koululaisten liikuttamiseksi

•Edistämme lajien välistä yhteystyötä Tuusulan urheilukeskuksen kampusalueella

•Teemme aktiivisesti yhteistyötä jalkapallotoiminnassa muiden jalkapalloseurojen kanssa

•Teemme yhteistyöseurojemme kanssa kaikkien seurojen resurssien käyttöä tehostavaa  yhteistyötä