Toimintasuunnitelma 2021

Tuusulan Palloseura ry
Toimintasuunnitelma 2021


Vuosi 2021 on seuran 50-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyy toiminnassamme moni tavoin ja panostamme juhlavuonna erityisesti tapahtumien, kuten leirien ja turnausten, järjestämiseen. Jatkamme työtä yhtenäisten käytäntöjen edistämiseksi läpi joukkuekentän.  Jatkamme edelleen seurayhteisön kehittämistä ja seurayhteyden syventämistä yhtenäistämällä joukkueiden toimintaperiaatteita ja -käytäntöjä, uudistamalla viestintää sekä järjestämällä seuratapahtumia. Edistämme tasa-arvon toteutumista yhdenmukaistamalla edelleen tytöille ja pojille tarjottavaa toimintaa.Yleistä

Tuusulan Palloseura r.y. on vuonna 1971 perustettu jalkapallon erikoisseura, joka toimii Etelä-Tuusulassa. Joukkueita seurassa on n. 15 ja jäseniä yhteensä yli 600. Tuusulan Palloseurassa on otettu käyttöön Suomen Palloliiton laatuseurajärjestelmä. Laatujärjestelmän tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti Tuusulan palloseuran toimintaa ja toimia sekä seuran että lajin kehittämisen ja ohjaamisen välineenä. Kokonaisvaltaisella kehittämisellä tarkoitetaan sekä seuran urheilutoiminnan, että sitä tukevan hallinnon ja muiden tukitoimintojen kehittämistä. Laatujärjestelmä tukee seuran johtamista kolmella määritetyllä osa-alueella. Nämä osa-alueet ovat seuran toiminnan johtaminen, urheilutoiminnan johtaminen ja myynnin, markkinoinnin sekä sidosryhmien johtaminen. Laatujärjestelmä on nelitasoinen ja seuramme on tällä hetkellä tasolla kolme. Laatujärjestelmällä tuetaan seuran vuosille 2019-2022 määritellyn seurastrategian toteutumista.

Tuusulan Palloseuran tavoitteena ja tarkoituksena on taata nyt ja tulevaisuudessa edustamamme urheiluharrastuksen, urheilukilpatoiminnan ja kasvatuksellisen toiminnan olemassaolo ja kehittyminen Tuusulan kunnassa. Näistä asioista muodostuu meidän tärkein tavoitteemme, joka on nuorisojalkapalloilun kehittäminen siten, että organisaatiostamme kehittyy sekä pelaajia, joilla on edellytykset nousta kilpailullisella tasolla kansainvälisiksi menestyjiksi että elinikäisiä jalkapalloyhteisön jäseniä, jalkapalloharrastajia, jotka eri rooleissa toimiessaan tekevät jalkapalloyhteisöstä elinvoimaisen ja elävän.  Painotamme toiminnassa seurayhteisön ja seuran toiminnan yhtenäisyyttä. Olennaista seuran toiminnassa on saavuttaa mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja yhtenäinen tapa tehdä oikeita asioita oikein.
Toiminnan tavoitteet 2021

Tuusulan Palloseuran strategiassa on nostettu esille viisi painopistealuetta, joiden kehittämiseen seura on päättänyt erityisesti panostaa vuosien 2020-2022 aikana. Näille viidelle painopisteelle asetetaan vuosittain tarkemman tason tavoitteet ja nimetään vastuuhenkilöt. Seuran johtokunta ohjaa strategian toimeenpanoa, painopistealueiden kehittämistä ja työtä vuotuisten tarkemman tason tavoitteiden saavuttamiseksi.1.   Valmennus (Operatiivinen vastuu: toiminnan koordinaattorit, Ohjausvastuu: valmennusvastaava)

Valmennustoimintamme on laadukasta ja sitä tuetaan ja ohjataan aktiivisesti

•        Uudistamme seuran valmennuslinjauksen ja tuemme joukkueita linjan jalkauttamisessa toteuttamisessa

•        Seuran työntekijät ohjaavat valmentajia valmennustyössä ja tukevat heidän kehitystään aktiivisesti joukkueiden harjoitus- ja ottelutapahtumissa

•        Kehitämme vapaaehtoisvalmentajan urapolkua sekä tuemme eri urapolun vaiheissa olevia valmentajia järjestelmällisesti, monipuolisesti ja yhdenmukaisesti

•        Hyödynnämme aktiivista viestintää valmennustoiminnan kehittämisessä ja viestimme kehityksestä myös seuran ulkopuolelle


Konkreettisesti vuonna 2021:

 1.  Seuran jokaisella joukkueella on seuran valmennuspäällikön johdolla laadittu kirjallisesti dokumentoitu valmennussuunnitelma kaudelle 2021, joka on tallennettu seuran sähköiseen arkistoon 31.12.2020 mennessä.
 2. Valmennuspäällikkö ohjaa valmentajia jokaisen juniorijoukkueen harjoituksissa vähintään 1 krt/kk.
 3. Luodaan kuvaus eri rooleissa toimivien valmentajien koulutus- ja urapolusta palloliiton uusi valmennuskoulutusmalli huomioiden
 4. Uudistetaan akatemiavalmentajaohjelmaa yhtenäisten toimintatapojen kehittämiseksi siten, että toiminnasta saadaan seuran toiminnalle mahdollisimman laaja hyöty kaikissa juniorijoukkueissa.
 5. Valmennuslinjaa ja -suunnitelmia sekä niiden toteutumista juniorijoukkueiden toiminnassa tarkastellaan joukkueiden valmennuksen palavereissa sekä seuran järjestämässä kaikille valmentajille suunnatussa tapaamisessa. Valmennuspäällikkö osallistuu joukkueiden valmentajapalavereihin vähintään 1 krt/vuosi
2.   Pelaajakehitys (Operatiivinen vastuu: työntekijät, Ohjausvastuu: johtokunta)

Laaja, laadukas ja monipuolinen pelaajakehitystyö tuottaa lisäarvoa kaikkien pelaajien kehitykseen

•        Panostamme kaikkien pelaajien kehittämiseen ja motivointiin

•        Tarjoamme riittävän ja kannustavan vaatimustason ja tavoitteet kaikille pelaajille kaikilla taitotasoilla

•        Valmennustoimintamme on yhdenmukaista joukkueiden sisällä ja välillä

•        Vahvistamme suunnitelmallisen pelaajakehitystä seuratason toiminnoilla (mm. yksilö- ja lisäharjoitukset, testaus, taitoharjoittelu)

•        Tuemme monipuolista laji- ja oheisharjoittelua joukkueissa


Konkreettisesti vuonna 2020:

 1. Pelaajat pelaavat ja harjoittelevat kunkin pelaajan sen hetkisiä kehitystavoitteita tukevissa kokoonpanoissa, joita muokataan aktiivisesti.
 2. Valmennussuunnitelmat on laadittu joukkueittain seuran valmennulslinjauksen ja 
  -suunnitelman mukaan ja niitä noudatetaan Valmennuspäällikkö seuraa suunnitelmien toteutumista.
 3. Perustetaan uusi poika- ja tyttöjoukkue v. 2016 syntyneille.
 4. Pelaajien kehittymistä seurataan johdonmukaisesti fyysisin ja ajitaidollisin testein (taitokilpailut).
 5. Seuran lisäharjoitteluun (skill/mv/potkutekniikka) osallistuu vuoden aikana 100 pelaajaa.

3.   Resurssit (Operatiivinen vastuu: Tom Turnbull-Smith, Ohjausvastuu: PJ ja VPJ)

TuPS mahdollistaa taloudellisesti kaikille houkuttelevan urheiluharrastuksen. Seurassa on riittävät henkilöresurssit joukkueiden hallinnon ja jalkapallotoiminnan tukemiseen. TuPSin jäsenistöllä on tason ja ikäluokkansa vaatimat harjoitteluolosuhteet.

•        Tehostamme seuran varainhankintaa kehittämällä sekä seuran toimintamuotoja, palveluja että markkinointiviestintää

•        Hyödynnämme palkatun henkilökunnan osaamisen ja panoksen joukkueiden toiminnassa

•        Tuemme joukkueiden toimintaa vakiintunein, yhtenäisin ja dokumentoiduin toimintamallein

•        Kehitämme toimintaolosuhteita yhteistyössä kunnan ja naapuriseurojen kanssa.


Konkreettisesti vuonna 2021:

 1. Tehdään yhteistyösopimus vähintään kahden uuden yrityskumppanin kanssa.
 2.  Seuran vapaaehtoisille toimihenkilöille (joukkueenjohtaja, valmentaja, taloudenhoitaja, varustevastaava, huoltaja, varainhankkija) on laadittu vuosisuunnitelma 2021
 3. Perehdytämme kaikki uudet toimihenkilöt ja erityisesti tuemme uuden perustettavan ikäluokan toimihenkilöitä
 4. Edistetään monitoimihallihanketta yhteistyössä kunnan kanssa.

4.   Yhteisö (Operatiivinen vastuu: Koordinaattorit, Ohjausvastuu: Yhteisövastaava)

TuPS – jalkapalloa jokaiselle, suurella sydämellä!

•        Lisäämme seuran jäsenistön, kannattajien ja vapaaehtoistoimijoiden yhteishenkeä

•        Vahvistamme seuraidentiteettiä aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä (näkyvyys, yhtenäisyys, laaja-alaisuus, tunnettavuus)

•        Tuotamme kuntalaisille hyvinvointia osana Tuusulan kunnan palveluekosysteemiä

•        Järjestämme seuratapahtumia ja -tempauksia ja näymme alueen harraste- ja lajitapahtumissa.


Konkreettisesti vuonna 2021:

 1. Järjestämme joukkueiden joukkueenjohtajille vähintään neljä sekä rahastonhoitajille ja varustevastaaville vähintään kaksi yhteistä ajankohtaistapaamista kullekin ryhmälle.
 2. Tarjoamme jalkapalloaiheista kerhotoimintaa koululaisille
 3. Järjestämme kaksi turnausta, yhden tyttöpelaajille ja yhden poikapelaajille
 4. Järjestämme kaksi kaikille toimihenkilöille suunnattua seuratapahtumaa
 5. Järjestämme kolme leiritapahtumaa, TuPS 50v- jalkapallokoulun kesäkuussa, Back to School –leirin koulun alkamisviikolla sekä syyslomaleirin.
 6. Järjestämme TuPS 50v-pelipäivän elokuun loppupuolella lauantaipäivänä.
 7. Julkaisemme vuoden aikana vähintään 60 postausta sekä twitterissä, instagramissa että facebookissa
 8. Julkaisemme seuran 50-vuotsijuhlajulkaisuna blogikirjoitusten sarjan
 9. Tuomme viestinnässä esille kaikki jalkapalloharrastuksen urapolut (pelaaja, akatemiavalmentaja, pelinohjaaja, jp-kouluohjaaja, eri toimihenkilöroolit)
 10. Uudistamme seuran visuaalista ilmettä ja luomme seuran viestintään graafisen ohjeistuksen

5.   Yhteistyö (Operatiivinen vastuu: koordinaattorit, Ohjausvastuu: PJ)

•        Teemme yhteistyötä Tuusulan kunnan kanssa päiväkotilasten ja koululaisten liikuttamiseksi

•        Edistämme lajien välistä yhteystyötä Tuusulan urheilukeskuksen kampusalueella

•        Teemme aktiivisesti yhteistyötä jalkapallotoiminnassa muiden jalkapalloseurojen kanssa

•        Teemme yhteistyöseurojemme kanssa kaikkien seurojen resurssien käyttöä tehostavaa  yhteistyötä


Konkreettisesti vuonna 2021:

 1. Kierrämme kaikissa Etelä-Tuusulan päiväkodeissa pitämässä lapsille jalkapallotuokioita ja varmistamme että päiväkodeilla on lasten jalkapalloliikuntaan tarvittavat välineet
 2. Tarjoamme jalkapalloaiheisia teemaoppitunteja Tuusulan koululle
 3. Järjestämme iltapäiväkerhotoimintaa koulujen yhteyteen yhteistyössä kunnan kanssa
 4. Järjestämme huoltajakoulutuksen ja pelinohjaajakoulutuksen yhdessä KP-75:n kanssa
 5. Järjestämme yhteisiä tyttöjalkapallotapahtumia KP-75:n kanssa.