Seuran visio, strategia ja arvot

TUUSULAN PALLOSEURAN STRATEGIA 2015-2018

 

VISIO 2018

  • Olemme Tuusulan suurin urheiluseura ja Keski-Uudenmaan johtavia jalkapalloseuroja pelaajakehitystyössä ja ammattimaisuudessa.
  • Meillä on Tuusulassa keskeinen tehtävä lasten ja nuorten liikunnallisena kasvattajana sekä aikuisten elinikäisen liikkumisen tukijana.
  • Urheilubrändimme on tunnettu ja tunnistettu Keski-Uudellamaalla.

SEURAN ARVOT

YHTEISÖLLISYYS - ILOISUUS - AMMATTIMAISUUS - SITOUTUNEISUUS - MENESTYS

Yhteisöllisyys – jokainen on tärkeä

Kaikki pelaajat, toimihenkilöt ja vanhemmat ovat tärkeitä. TUPS:n on sitouduttava päätöksenteossaan, toimintaa suunniteltaessa ja linjauksia rakentaessaan siihen, että seuran erilaiset kohderyhmät ovat tärkeitä ja heidän toiveensa ja etunsa huomionarvoisia.

Iloisuus

Jalkapallo on yhteinen asia, joka tuo iloa seuratoiminnassa mukana oleville. Onnistumiset syntyvät positiivisessa ilmapiirissä – kaikilla tasoilla. TUPS sitoutuu rakentamaan toimintansa ja prosessinsa niin, että se huomioi organisaation eri tasolla olevien ihmisten resurssit ja tukee heidän tärkeään toimintaansa.

Ammattimaisuus

TuPS:n toiminnassa näkyy kaikilla tasoilla vahva osaaminen. Vapaaehtoisten seuratoimijoiden työtä ohjaa ja koordinoi sekä heidän kehittymistään tukevat ammattitaitoiset työntekijät. Seuratoimijoiden osaamista vahvistetaan jatkuvalla kouluttamisella.

Pelaajille tarjotaan monipuolisesti urapolkuvaihtoehtoja seurassa ja heitä kannustetaan toimimaan seurassa sitoutuneesti. Henkilöstön ja vapaaehtoistoimijoiden työpanos on seuramme arvokkaimpia voimavaroja ja heidän työtään arvostetaan.

Sitoutuneisuus

TUPS on luotettava yhteistyökumppani niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Annetuista lupauksista pidetään kiinni ja niitä annetaan harkitusti. TUPS kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti yhdessä sovittuja päämääriä päättäväisesti tavoitellen. Jäsenistön sitoutumista toimintaan kannustetaan.

Menestys

TuPS:n menestys perustuu suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja yksilöä tukevaan pelaajakehitykseen. Menestys ei tarkoita pelkästään kilpailullista menestystä.  Menestystä ei mitata yksittäisillä suorituksilla vaan kokonaisuutena, jossa menestys muodostuu vuodesta toiseen eikä satunnaisesti.

Menestys saavutetaan suunnitelmallisuudella, yksilön vahvuuksien kehittämisellä, ammattitaidon tukemisella sekä avoimella ja positiivisella ilmapiirillä, jotka mahdollistavat onnistumisen syntymisen.

Joukkueen ja yksilön menestys määritetään asetettujen tavoitteiden pohjalta. Menestys tarkoittaa omien tavoitteiden saavuttamista.