Tuusulan palloseuran yhteiskunnalle vuosittain tuottama arvo reilu viisi miljoonaa!

28.1.2022

Vuonna 2019 Suomesta tuli yksi maista, jossa yhteistyössä UEFA:n kanssa toteutettiin UEFA SROI -mallinnus. Valtakunnan tasolla jalkapallon vuotuinen vaikuttavuus Suomessa on peräti 1,25 miljardia euroa, laskelmassa on huomioitu 136 000 rekisteröityä pelaajaa. UEFA SROI -mallinnusohjelma perustuu yli sataan tieteelliseen tutkimukseen ja sitä tehtäessä on kuultu asiantuntijoita mm. Euroopan kansallisista keskushallinnoista, yliopistoista ja lajiliitoista. Mallinnuksessa käytetään EU:n ja WHO:n tutkimustietoa ja tietokantoja. Suomessa tietolähteinä ovat lisäksi olleet mm. KIHU, THL, Likes, Valtion liikuntaneuvosto ja Tilastokeskus.

Euroopan jalkapalloliitto UEFA on yhteistyössä Suomen palloliiton kanssa tarjonnut Tuusulan palloseuralle mahdollisuuden mallintaa SROI-työkalun avulla seuramme taloudellisia vaikutusta. UEFA SROI (Social Return on Investment) -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa.

Mallinnuksen laskelmien mukaan TuPSin tuottama kokonaishyöty yhteiskunnalle on reilu 5 milj. euroa vuonna 2019. Vaikuttavuus koostuu kolmesta osa-alueesta, vaikutus Suomen talouteen, arvioidut terveydelliset ja sosiaaliset säästöt.

TuPSin suorat vaikutukset Suomen talouteen ovat 2.5miljoonaa, tähän lukuun on päästy, kun on huomioitu olosuhteiden arvo, harrastajien maksut sekä seuran tarjoamat työpaikat. Säästöt terveydenhuollossa toimintamme ansiosta ovat 1.5 miljoonaa, tämä koostuu muun muassa estetyistä 2-tyypin diabetes, mielenterveyshaasteista, sydän ja verisuonisairauksista. Sosiaalisten säästöjen osuus on 1.2 miljoonaa, tästä leijonan osa on vapaaehtoistyön arvo, joka perustuu EU:n tekemään arviointiin urheilun vapaaehtoistyön arvosta.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Tuusulan palloseura kiittää kaikkia seuran vapaaehtoistoimijoita, joiden panos on avaintekijä seuran arjessa ja yhteiskunnallisessa hyödyssä.